สมัครสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ


การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ติดต่อสอบถาม07-562-3791

Email : [email protected]


เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 9/12/2563