ประกาศรายชื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2562

18-11-2562

ประกาศขยายเวลารับสมัครการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

07-11-2562


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: คลิ๊ก

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 21/01/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี