รับสมัครสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2562

ประกาศ


แจ้งเตือนผู้สมัครนำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันที่ 3 มี.ค.62 เพื่อเข้าสอบ หากผู้สมัครลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมา ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ

วันที่ 7 มีนาคม 2562

ประกาศผลภาคปกติ

วันที่ 7 มีนาคม 2562

ประกาศผลภาคสมทบ