ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเกิดของท่าน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
*หลังจากชำระเงินแล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในเวลาประมาณหลังเที่ยงของวันทำการถัดไป*